Školenia a kurzy

Školenie ponúkané spoločnosťou STAGEMAN Slovensko je vynikajúcou príležitosťou začať kariéru a nadobudnúť nevyhnutné praktické zručnosti. Ak sa chcete naučiť ako pripraviť veselé tance počas mini disko, zrealizovať rôzne hry, zábavné aktivity a oslavy spolu so všetkým, čo potrebujete vedieť o animácii, potom neváhajte a zúčastnite sa praktického školenia – jedinečného v strednej Európe – pripravovaného odborníkmi v tomto odbore.

Nikdy si nemoderoval, ale chcel by si sa to naučiť?
Si moderátorka a chceš sa v svojej práci zdokonaliť?
Chcete sa naučiť vystupovať pred ľuďmi, cítiť sa sebavedomo a uvoľnene? 
Pre vás všetkých sme pripravili náš intenzívny kurz moderovania.

Na tomto 100% praktickom školení sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť pred tým, než sa pustíte do maľovania na tvár.

Je najkomplexnejšou ponukou tréningu v oblasti animácie voľného času a eventov. Vedenie tancov, hier, či show sa dá naučiť len v praxi. Všetky dni kempu sú preto venované praxi, ale popri tom nezabúdame ani na stmeľovanie kolektívu a skvelú zábavu.

Naši tréneri sú našou pýchou! Kvalita tréningu a spokojnosť účastníkov na 95% závisia od trénera. Každý tréning od hlavičkou STAGEMAN Slovensko je vedený profesionálom odhodlaným odovzdať najpraktickejšie vedomosti a zručnosti. Výsledkom sú vynikajúce ohodnotenie a dôveryhodnosť, ktoré naši účastníci pravidelne prisudzujú našim tréningom.