Naši tréneri

Naši tréneri sú našou pýchou! Kvalita tréningu a spokojnosť účastníkov na 95% závisia od trénera. Každý tréning od hlavičkou STAGEMAN Slovensko je vedený profesionálom odhodlaným odovzdať najpraktickejšie vedomosti a zručnosti. Výsledkom sú vynikajúce ohodnotenie a dôveryhodnosť, ktoré naši účastníci pravidelne prisudzujú našim tréningom.

Slavo Pačuta je prvým slovenským trénerom medzinárodnej siete STAGEMAN, na čo je patrične hrdý. Vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo telesnej výchovy a etická výchova. Už na univerzite sa prejavila jeho chuť robiť veci inak a spolu s ostatnými podobne zmýšľajúcimi bol pri založení občianskeho združenia Outdoor Institute, kde túto chuť prostredníctvom zážitkovej pedagogiky mohol rozvíjať. Ako animátor pracoval na Slovensku i v zahraničí, venuje sa športovej, outdoorovej i detskej animácii. Je veľkým optimistom, riadi sa heslom “Smile and the world will smile back to you“, takže vždy ho uvidíte s úsmevom na tvári. V animátorstve našiel zmysel svojho života, pretože v ňom spojil všetky svoje záľuby – prácu s ľuďmi, šport, prírodu, cestovanie, cudzie jazyky i neustále osobné napredovanie a  odovzdávanie pozitívnej energie.

Barbora Malčeková vyštudovala Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici v odbore hudobno-dramatické umenie. Okrem herectva sa v nej objavila chuť pracovať s mladými ľuďmi a deťmi a preto začala pracovať ako animátorka. Najskôr v zahraničí, až sa nakoniec dostala do STAGEMANu, kde sa vypracovala na post trénerky. Táto práca u nej spája všetky záľuby, cez šport, turistiku, herectvo až po cestovanie. Vo svojom vnútri je stále malé dieťa, a keďže miluje tanec, pri animáciách si vždy naplno užíva minidisco a aquadance. Pri práci a v živote je pre ňu najdôležitejšie mať vždy úsmev na tvári, pretože ako vraví: „nikdy nevieš, koľkým ľuďom tak zlepšíš deň“.

Lenka Piliarová absolvovala bakalárske štúdium cestovného ruchu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktoré nadviazala magisterským štúdiom manažmentu kultúry a turizmu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Už počas štúdia nadobudla mnoho skúseností s prácou v cestovnom ruchu, či už v cestovnej kancelárii alebo v oblasti gastronómie a hotelierstva. Pracuje ako obchodná a marketingová riaditeľka avšak ešte stále sa podieľa aj na praktickej príprave animátorov. Jej hlavným cieľom je zmeniť pohľad na animáciu voľného času, ktorú vníma nielen ako zábavu, ale predovšetkým ako jedinečný marketingový nástroj pre zariadenia v cestovnom ruchu. Vo voľnom čase rada číta, počúva hudbu, sleduje veľa filmov a cestuje. Jej umelecký duch sa realizuje pri školeniach maľovania na tvár, tvorení balónových postavičiek a kreatívnych dielničkách.