Naše príspevky v médiách

Vďaka nášmu jedinečnému videniu sveta sme často pozývaní na rôzne workshopy, semináre i školenia, pravidelne prispievame do printových i elektronických médií, sme pozývaní do rôznych televíznych i rozhlasových relácií, naše praktické publikácie a knihy sa nachádzajú v každej odbornej knižnici zariadení cestovného ruchu i vzdelávacích inštitúcií.

V tejto sekcii môžete nájsť niektoré naše príspevky. Prajeme vám príjemné čítanie 😉

Konferencia kus reči 2016