Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť STAGEMAN Slovensko s. r. o. so sídlom Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50514113, DIČ: 2120357635, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli Sro, vložke č. 30558/S, e-mail: office@stageman.sk (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,

b) prostredníctvom objednávkového formulára na web-stránkach predávajúceho.

c) prostredníctvom e-mailovej komunikácie.


2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 4 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

2.7 Nakupovanie na stránke predávajúceho nie je určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

3. CENY

3.1 Ceny za produkty uvedené na stránke stageman.sk sú konečné s DPH. Na celkové ceny za produkty je možno uplatňovať aktuálne množstevné, prípadne vernostné zľavy. Predávajúci je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru a za platbu, podľa toho, aký spôsob platby a doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od množstva objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy a platby). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo ďalšími spôsobmi uvedenými v tomto bode na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu na účet STAGEMAN Slovensko, s.r.o. , IBAN: SK7383300000002001076575, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX, vedeným v banke: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Dunajská 1, 811 08 Bratislava, IČO: 36869376.

b) debetnou alebo kreditnou kartou (VISA, Master Card, Maestro), prostredníctvom platobnej brány Besteron prevádzkovanou spoločnosťou SIA Central Europe, a.s., so sídlom Röntgenova 1, 851 01 Bratislava, Slovensko, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 7007/B, IČO 31 372 074, (viac info na https://besteron.sk)

d) platbou v hotovosti u predávajúceho, len pri objednávkach so spôsobom doručenia Osobným odberom podľa bodu 6.1 d) týchto obchodných podmienok


4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 nasledujúcich pracovných dní od potvrdenia objednávky, v prípade samostatnej výroby produktu podľa objednávky je maximálna doba dodania 4-6 týždňov. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.2 Tovar je možné doručiť len na územie Slovenskej republiky a Českej.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

5.4 Tovar odosielame prostredníctvom kuriérskej služby za cenu 3,50 €. Pri dobierke sa účtuje navyše poplatok 1,20 €.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) Kuriérskou službou DPD len na území Slovenskej republiky,Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 35 834 498

b) Slovenskou poštou (doporučene viac info na http://www.posta.sk/sluzby/doporucena-zasielka) Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

c) Osobný odber na adrese prevádzky (po  vyzvaní prostredníctvom emailu resp. pripravení objednávky na odber Pracovné dni 8:30 až 16:00 Robotnícka 6, Banská Bystrica 974 01 Slovenská republika)  

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky vyplnením a odoslaním formulára na odstúpenie od zmluvy na e-mail office@stageman.sk.

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa neposiela cez dobierku. Odporúča sa poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za objednávku tovaru bez nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu.
c) kupujúci má nárok na vrátenie sumy rovnakým spôsobom ako zaplatil napr. aj cez platobnú kartu. Tým však nie je dotknuté právo kupujúceho na dohode pre vrátenie iným spôsobom.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu s číslom objednávky, faktúra alebo kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

8.5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ – Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ – Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi – Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.5.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ – Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi – Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ – Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ – Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
8.5.3. Predávajúci poučil spotrebiteľa – Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Zákona a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Zákona tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ – Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.6 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.6.1. Čo najskôr nás informovať emailom vyplnením reklamačného formulára.
8.6.2. Poslať produkt späť alebo priviesť osobne na adresu prevádzky predávajúceho Robotnícka 6, 974 01, Banská Bystrica. Produkt nezasielať cez dobierku.
8.6.3. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.
8.6.4. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.
8.6.5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a ako predávajúci ju zamietneme, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

8.7 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV:

V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením Reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A , P.O. Box 29, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Predávajúci ako prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Kúpna zmluva„), ktorej predmetom je kúpa tovaru prostredníctvom e-shopu stageman.sk/obchod (ďalej len „E-shop„) a za účelom zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (najmä obchodných oznámení, noviniek a akcií), t.j. priamy marketing ohľadom vlastných podobných tovarov a služieb Predávajúceho v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie newsletterov a propagačných e-mailov. Predávajúci marketingové aktivity vykonáva so zmluvnými Partnermi predávajúceho.

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať v nevyhnutnom rozsahu aj naši poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému pre spravovanie nášho E-shopu a takisto Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe (príjemcovi) s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou pomocou spracovateľov spomenutých v bode 6. týchto obchodných podmienok (oznámenie mena, adresy dodania, emailu a tel. čísla pre avizovanie doručenia), či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru pomocou spracovateľov spomenutých v bode 4.1. týchto obchodných podmienok (oznámenie čísla účtu), či špeciálnych marketingových akcií. Osobné údaje Kupujúceho môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.

9.2 Všetky osobné údaje Kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“). Jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis.

Právnym základom spracúvania osobných údajov Kupujúceho je Kúpna zmluva, nakoľko spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy. V prípade marketingových aktivít je právnym základom spracúvania osobných údajov Kupujúceho oprávnený záujem Predávajúceho v zmysle §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane OU, ktorým je ďalšia ponuka vlastných podobných tovarov a služieb Predávajúceho Kupujúcemu.

Predávajúci informuje Kupujúceho, že poskytnutie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy.

Predávajúci bude osobné údaje Kupujúceho uchovávať po dobu do uplynutia 10 (desiatich) rokov od uzavretia poslednej Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a v prípade registrácie Kupujúceho v E-shope po dobu do uplynutia 10 (desiatich) rokov odo dňa zrušenia registrácie Kupujúceho v E-shope.

Predávajúci zároveň poskytuje Kupujúcemu poučenie o jeho právach podľa Zákona ochrane osobných údajov:

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

1) Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“).

Spoločnosť STAGEMAN Slovensko, s. r. o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.stageman.sk/obchod prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so Zákonom o ochrane OU a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti STAGEMAN Slovensko, s. r. o

Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

K čomu údaje slúžia?
Pre realizáciu Kúpnej zmluvy a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

(Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na office@stageman.sk so žiadosťou, žiadam o zrušenie registrácie.

Aké máte práva?
Ako dotknutá osoba máte právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a máte právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU.
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.
Ako dotknutá osoba máte má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených Zákonom o ochrane OU právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov.
Predávajúci v zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU Kupujúceho ako dotknutú osobu výslovne upozorňuje na právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípadoch uvedených v § 27 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane OU.

2) COOKIES

Čo je to súbor cookie?
Súbory „cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám, využívať službu Google Analytics pre štatistické účely a takisto nám pomáhajú pri obchodných (reklamných) oznámeniach, ktoré sú vám zobrazované pomocou našich spracovávateľov tak, aby boli reklamné oznámenia pre Vás čo najrelevantnejšie a zbytočne vás neotravovali obsahom, ktorý nie je vo vašom záujme, viac info nižšie.

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookie a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorým zo súborov cookie opísaných vyššie použiť na zobrazenie relevantnejších reklám v službách Google (napr. Vyhľadávaní Google) a na webe.

Technológiu súborov cookies využívame výhradne za účelom zlepšenia a zjednodušenia pohybu užívateľov na ich webových stránkach, optimalizáciu týchto stránok pre ich užívateľov, ďalej za účelom zabezpečenie lepších služieb pre kupujúceho a na marketingové účely, všetko za účelom zlepšenia starostlivosti o svoje súčasné i budúcich zákazníkov (kupujúcich) a užívateľa webových stránok predávajúceho zodpovedajúce ich individuálnym potrebám.


Ohrozuje používanie súborov cookies moje súkromie?
Spoločnosť STAGEMAN Slovensko, s. r. o, vždy postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a najvyššími etickými štandardmi. Veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a spokojnosti návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu dôsledne dbáme na ochranu vášho súkromia. Používanie cookies súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje, avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vám mohli dodať objednané výrobky), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac zodpovedať vašim individuálnym záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chránime za použitia tých najmodernejších technológií a ďalším osobám či firmám ich oznamujeme len v nevyhnutne potrebnom rozsahu (napr. dopravcom, ktorí vám doručujú náš tovar). V niektorých prípadoch nám však poskytnutie vašich osobných údajov môže ukladať zákon.


Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?
Áno, stačí, keď si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie (vo väčšine prehliadačov klávesovou skratkou ctrl+shift+n). V takom prípade je však možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve vašim potrebám.


Môžem nejako zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má spoločnosť STAGEMAN Slovensko, s. r. o.? Môžem skontrolovať ich správnosť? Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?
Áno, stačí, keď sa na našu spoločnosť obrátite s akoukoľvek otázkou či požiadavkou, a to buď prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na stránkach, telefonicky na telefónnom čísle +421908 183 660 prípadne písomne na adresu STAGEMAN Slovensko, s. r. o,  Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

3) COOKIE a údaje o užívateľoch PRE marketingové účely

Súbory cookie sa bežne používajú na výber reklám podľa toho, čo je pre používateľov relevantné, na vylepšovanie prehľadov výkonnosti kampaní a na to, aby sa používateľovi nezobrazovali reklamy, ktoré už videl.

Konkrétne technické špecifikácie a ako pracujú cookies u jednotlivých reklamných partnerov (u spracovateľov) cez ktorých vydávame reklamné oznámenia nájdete tu:

GOOGLE reklamy

V prípade reklám zobrazovaných na webe je možné súbory cookie s názvom „__gads“ alebo „__gac“ nastaviť v doméne webových stránok, ktoré navštevujete. Na rozdiel od súborov cookie nastavených vo vlastných doménach spoločnosti Google dokáže spoločnosť Google tieto súbory cookie prečítať iba na tých stránkach, kde boli nastavené. Slúžia napríklad na meranie interakcií s reklamami v danej doméne a zabraňujú príliš častým opakovaným zobrazeniam rovnakých reklám.

Spoločnosť Google používa aj rôzne súbory cookie konverzií. Ich hlavným účelom je pomôcť inzerentom zistiť, koľko z používateľov, ktorí klikli na reklamu, si nakoniec kúpilo nejaký produkt. Vďaka týmto súborom cookie dokážu systémy Google a inzerenti rozpoznať, že ste klikli na reklamu a neskôr prešli na web inzerenta. Spoločnosť Google nepoužíva súbory cookie konverzií na zacielenie prispôsobených reklám a v počítači sú uložené iba obmedzený čas. Na tento účel je určený súbor cookie s názvom „Conversion“. Všeobecne sa nastavuje v doméne googleadservices.com alebo google.com (zoznam domén, ktoré používame pre súbory cookie pre reklamy, nájdete v päte tejto stránky). Na meranie udalostí konverzií môžu slúžiť aj niektoré ďalšie súbory cookie. Na tieto účely je možné použiť napríklad aj súbory cookie DoubleClick a Google Analytics.

Viacej informácii o technológií cookies u spracovávateľa Google LCC tu.

Facebook reklamy

Facebook používa cookies sa na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach. Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane dát, ktoré ukladáme vo vašom webovom prehliadači alebo zariadení, identifikátorov súvisiacich s vaším zariadením a ďalšieho softvéru. V týchto zásadách používame pre všetky tieto technológie spoločný názov „cookies“.

Cookies používame, ak máte účet na Facebooku, používate produkty Facebooku vrátane nášho webu a aplikácií alebo ak navštevujete iné weby a aplikácie používajúce produkty Facebooku (vrátane tlačidla Páči sa mi to alebo iných technológií Facebooku). Cookies umožňujú Facebooku ponúkať vám produkty Facebooku a porozumieť informáciám, ktoré o vás získavame, vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zaregistrovaný alebo prihlásený používateľ. Komplexnejšie informácie od Facebook Ireland Ltd tu.

4) DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi a Google recenzie do ktorých je náš e-shop zapojený. Do tohoto prieskumu sa môžete zapojiť zaškrtnutím checkboxu pri nákupe na našich stránkach, respektíve pri finalizácii objedávky, kde môžete vyjadriť súhlas so zaradením do prieskumu spokojnosti zákazníkov jednoduchým zaškrtnutím checkboxu. Ak checkbox nezaškrtnete do prieskumu samozrejme nebudete zapojený. Súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať kontaktovaním emailom na office@stageman.sk. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľov, ktorým sú prevádzkovatelia portálov Heureka.sk – Heureka Shopping s.r.o a Google – Google LCC, týmto pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

5) ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Kupujúci môže svoje práva uplatniť aj elektronickou formou, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

Z odberu obchodných oznámení, noviniek a akcií sa môže Kupujúci ľahko odhlásiť tým, že si upraví nastavenie svojho používateľského profilu v prípade, ak má registrovaný účet na stránkach www.stageman.sk, alebo Predávajúceho kontaktuje prostredníctvom infolinky na tel. čísle +421908 183 660.

9.3 V rámci reklamačného konania, podľa bodu 8 všeobecných obchodných podmienok, sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. „cookies“ tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, Predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania (vo väčšine prehliadačov klávesová skratka PC: ctrl+shift+n mac: ⌘ + Shift + n).
Predávajúci si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaní služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Banská Bystrica a Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj so sídlom Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 048/412 49 69, email: info@soi.sk

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Banskej Bystrici 2.9.2021