Vízia, misia, hodnoty

V spoločnosti STAGEMAN Slovensko veríme, že len ľudia, ktorí robia to, čo ich baví, robia všetko v živote srdcom a dávajú veciam osobitné čaro. Preto cielene pracujeme na spájaní týchto ľudí, ktorých neustále učíme robiť veci inak a hľadať si vlastnú cestu ako byť šťastný.

Prostriedkom k dosiahnutiu tohto stavu je pre nás animácia voľného času, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho životného štýlu a pomocou ktorej naše poznatky predávame ďalej. V našich produktoch prinášame jedinečné prepojenie animácie, outdooru a zážitku, ktorými napomáhame osobnostnému rastu našich animátorov a vytvárame viditeľnú konkurenčnú výhodu pre našich klientov.

Záujemcom o prácu animátorov sa venujeme na maximálne praktických školeniach. Pre tých, ktorí chcú na sebe pracovať ďalej, sme navyše vytvorili jedinečný systém vzdelávania animátorov. Jeho úlohou je urobiť z animácie voľného času rešpektovanú pracovnú pozíciu a vychovať uvedomelú generáciu mladých ľudí. K našim klientom pristupujeme individuálne, pomáhame im objavovať ich výnimočnosť a pripravujeme pre nich programy šité na mieru.