Teambuilding

Pri našich teambuildingoch vychádzame z princípov zážitkovej pedagogiky. Pre učenie zážitkom je typické, že začína v jednom silnom momente, ale pokračuje ešte dlho potom, čo zážitková situácia skončila. Využívame zábavné skupinové aktivity, hlavolamy alebo outdoorové výzvy, ktoré sú splniteľné iba vtedy, keď sa aktívne zapoja všetci v tíme. Vačšinu našich programov vieme zrealizovať aj ako teamspirit, kde ide hlavne o zábavu a stmelenie kolektívu.

Každý teambuilding pripravujeme na mieru v závislosti od vašich potrieb a možností ubytovacieho zariadenia, ktoré si vyberiete.