Animácie pre CK

Vaši zákazníci sa určite potešia, keď si popri spoznávaní cudzej krajiny budú môcť užiť dávku pravej dovolenkovej zábavy pod vedením slovenských animátorov. Naši animátori vytvoria dovolenkujúcim na hoteli príjemnú atmosféru, ponúknu im pestrý program a postarajú sa, aby sa domov vracali s množstvom pekných spomienok.

Medzi naše štandardné animačné programy patria hry a súťaže pre deti, športové aktivity pre deti a dospelých, minidiskotéky a večerné programy pre dospelých, tematické dni. Program vám nastavíme na mieru podľa vašich potrieb.

V prípade záujmu o väčší počet animátorov nás kontaktujte v dostatočnom predstihu aspoň 6 mesiacov pred začiatkom animácií.