Ponuka:

Náš tím

Jedna firma, jeden tím, jedna rodina. To hovorí za všetko. Každý z nás je unikátnou ingredienciou a špecialistom vo svojej oblasti, tvoriacim zložku skvelo namixovaného koktejlu. Sme profesionálni animátori s rozsiahlymi skúsenosťami z domáceho prostredia i práce pri mori. Dopĺňajú nás outdooroví zanietenci pohybujúci sa celoročne v najrozmanitejších prírodných podmienkach. Premieňať programy na skvelé zážitky i vytvárať silné učiace momenty zarývajúce sa človeku hlboko pod kožu nám pomáhajú odborníci na zážitkovú pedagogiku. Takto vyzbrojení prinášame nové chute a vône do animácie voľného času.

Sme pravidelnými účastníkmi rôznych workshopov, seminárov i školení, pravidelne prispievame do printových i elektronických médií, sme pozývaní do rôznych televíznych i rozhlasových relácií, naše praktické publikácie a knihy sa nachádzajú v každej odbornej knižnici zariadení cestovného ruchu i vzdelávacích inštitúcií.

Základom nášho úspechu je úpenlivé počúvanie potrieb našich klientov, ktoré v spojení so starostlivou prípravou a najmä konštruktívnou kritikou a spätnou väzbou zaručuje to, že naše programy spĺňajú tie najvyššie kritériá. Každý je skvost pripravený s plnou vážnosťou tak, aby naplnil ich najvyššie očakávania.

 

Martin Babiar po absolvovaní vysokoškolského štúdia telesnej výchovy a anglického jazyka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2008 naplno rozvinul svoj vzťah k vzdelávaniu a outdoorovým aktivitám v doktorandskom štúdiu. Počas neho sa aktívne zúčastnil na viacerých medzinárodných zážitkových i outdoorových projektoch a konferenciách v Litve, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Chorvátsku, Švédsku, Nórsku, Kosove i Českej republike. Úspešnou obhajobou dizertačnej práce v roku 2012 sa zaradil do úzkej špičky ľudí s doktorátom zo zážitkovej pedagogiky na Slovensku.
V roku 2011 sa stal jedným zo zakladateľov vzdelávacej organizácie Outdoor Institute. V roku 2013 zodpovedal za jej fúziu s firmou STAGEMAN a v súčasnosti riadi spoločnosť OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN so zastúpením pre Slovenskú a Českú republiku. Na jeseň roku 2013 sa podieľal na príprave významnej  medzinárodnej konferencie zameranej na outdoorové aktivity Nature&Sports Euro´Meet v Liptovskom Mikuláši, v ktorej viedol sekciu Outdoor a vzdelávanie.
Je tvorcom viacerých inovatívnych vzdelávacích i voľnočasových projektov. Jeho snahou je skvalitnenie možností cestovného ruchu na Slovensku, aby sa stalo známym práve ako outdoorová krajina. Na naplnenie tohto cieľa vytvoril so svojimi spolupracovníkmi jedinečný systém vzdelávania animátorov, v ktorom ich cieľavedome pripravuje na vykonávanie profesionálnej animátorskej práce v slovenských strediskách cestovného ruchu. Úlohou tohto systému je taktiež vychovať uvedomelú generáciu mladých ľudí, ktorým umožňuje získať praktické zručnosti a skúsenosti z praxe a urobiť z animácie voľného času rešpektovanú pracovnú pozíciu. Medzi jeho záľuby patrí skialpinizmus, slackline, cestovanie a fotografovanie. Je spoluautorom knihy Outdoorové animácie v cestovnom ruchu (2013).

Kontakt
E-mail: martin.babiar@stageman.sk, martin.babiar@ois.sk
Telefón: 0915 080 125

 

Lenka Piliarová absolvovala bakalárske štúdium cestovného ruchu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktoré nadviazala magisterským štúdiom manažmentu kultúry a turizmu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Už počas štúdia nadobudla mnoho skúseností s prácou v cestovnom ruchu na Slovensku, či už v cestovnej kancelárii alebo v oblasti gastronómie a hotelierstva. V slovenskom cestovnom ruchu vidí ohromný potenciál, ktorý je ešte v mnohom potrebné prebudiť a rozvinúť a aj svojou troškou sa k tomu rozhodla prispieť.
V roku 2014 sa pridala do tímu OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN a stala sa posilou v oblasti marketingu a manažmentu. V súčasnosti pracuje ako obchodná a marketingová manažérka a podieľa sa aj na praktickej príprave animátorov. Jej hlavným cieľom je zmeniť pohľad na animáciu voľného času, ktorú vníma nielen ako zábavu, ale predovšetkým ako jedinečný marketingový nástroj pre zariadenia v cestovnom ruchu. V súčasnosti práve ona najintenzívnejšie prispieva k rozvoju animácie v slovenských hoteloch a aquaparkoch svojimi neustálymi kreatívnymi nápadmi a snahou o čo najvyššiu kvalitu animačných programov.
Vo voľnom čase rada číta, počúva hudbu, sleduje veľa filmov a cestuje. Medzi svoje záľuby začína zaradzovať aj outdoorové aktivity, ku ktorým si práve hľadá cestu. Absolvovala už niekoľko nočných orientačných i šifrovacích hier, Horehronský trojboj (spočívajúci v behu do kopca, cyklistike a splavovaní na kanoe) a aktuálne sa pripravuje na Spartan race.

Kontakt
E-mail: lenka.piliarova@stageman.sk, lenka.piliarova@ois.sk
Telefón: 0907 374 708

 

Slavo Pačuta absolvoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s etickou výchovou. Jeden semester strávil vďaka programu Erasmus na Masarykovej univerzite v Brne, kde vďaka známym z celého sveta odštartoval spoznávanie nových krajín (navštívil ich viac ako 30) a tak isto sa zamiloval do cudzích jazykov. Neustále sa v nich zdokonaľuje a momentálne sa dohovorí piatimi.

Už na univerzite sa prejavila jeho chuť robiť veci inak a v roku 2011 spolu s ostatnými podobne zmýšľajúcimi bol pri založení občianskeho združenia Outdoor Institute. Po absolvovaní prvého zážitkového kurzu sa mu otvorili dvere k zážitkovej pedagogike a jeho ďalšie smerovanie bolo jasné. V roku 2013 bol pri fúzii s firmou STAGEMAN a stal sa prvým slovenským trénerom animátorov tejto spoločnosti.

Vždy robí to čo ho baví a do svojej práce dáva srdce. Charakterizuje ho dobrá nálada a pozitívna energia, ktorú šíri okolo seba ako inštruktor, moderátor a samozrejme animátor. Je veľkým optimistom, riadi sa heslom: “Smile and world will smile back to you“, takže vždy ho uvidíte s úsmevom na tvári. Ako animátor pracoval na Slovensku i v zahraničí, venuje sa športovej, outdoorovej a detskej animácii. V animátorstve našiel svoje ďalšie smerovanie, pretože v ňom spojil všetky svoje záľuby ako prácu s ľuďmi, šport, prírodu, cestovanie, jazyky i neustále osobné napredovanie.

Kontakt
E-mail: slavo.pacuta@stageman.sk, slavo.pacuta@ois.sk
Telefón: 0908 183 660

 

Buďte o krok vpred

Chcem byť pravidelne informovaný o všetkých úžasných veciach, ktoré pripravujete:

Možnosť získať pracovné pozície ti ponúka aj stránka www.work-and-fun.com, ktorá prepája animátorov s poskytovateľmi pracovných pozícií.

 

Vytvor si svoj profil ešte dnes a zaži nezabudnuteľné chvíle ako animátor.

Kontaktujte nás
Predmet*
Meno a priezvisko
Telefón*
Email*
Text správy
* Polia označné hviezdičkou sú povinné

Kontaktné údaje:

 

STAGEMAN Slovensko s.r.o.
Robotnícka 6
974 01 Banská Bystrica

Kontakt
tel. +421 907 374 708
office@stageman.sk